Kalevalainen jäsenkorjaus

Kalevalainen jäsenkorjaus ja kalevalainen jäsenkorjaaja -ammattinimike ovat EU-nimisuojattuja ainoastaan Kansanlääkintäseura ry:n / Kalevalainen kansanparannus -säätiön käyttöön.

Kalevalainen jäsenkorjaus on tieteellisesti tutkittu, määrämuotoinen, perinteeseen tukeutuva, käsillä tehtävä, kudoksia kunnioittava hoitomuoto. Koko keholle tehtynä hoito parantaa liikkuvuutta, vaikuttaa lihaksia ja kalvorakenteita rentouttavasti elvyttäen samalla erilaisten kudosten ja aineenvaihduntajärjestelmien sekä hermojen toimintaa.

Ryhtivirheet ongelmien aiheuttajina

Kineettisissä toimintaketjuissa oleva virheasento aiheuttaa lihasten, kalvorakenteiden ja jänteiden kiristymisen kautta kudospaineiden kasvua, jolloin solut eivät saa ravintoa ja nivelpintoihin kertyy kalkkia. Nivelet joutuvat virheasentoon aiheuttaen kehon kuormituksen epätasapainon.

Niveliin syntyy kulumista, verenkierto estyy ja solut eivät saa ravintoa uudistumiseensa aiheuttaen rappeumaa ja muita erilaisia ongelmatiloja.

Selkärangan nikamien lomitse kulkevat hermot joutuvat pinnetilaan aiheuttaen hermojärjestelmän kautta ongelmia aina sisäelinten toimintoihin saakka. Kehossa syntyy hermoärsykkeitä ja aineenvaihduntahäiriötiloja kalvorakenteiden estäessä kudosnestekierron.

Hoito

Hoidossa tasapainotetaan tuki- ja liikuntaelimistön epätasapainoon joutuneita rakenteita, jotka tuntuvat ja näkyvät mm. lihasten toiminnallisina eroina kehon vasemmassa ja oikeassa puoliskossa sekä kudosmuutoksina.

Tasapainottaminen suoritetaan mobilisoimalla kudoksia ja käyttäen apuna lihaksien ja nivelien luonnollisia liikkeitä sekä liikeratoja ja kudosnesteitä.

Hoidossa käsitellään koko tuki- ja liikuntaelimistö jalkapohjista kallonpohjaan saakka.

Lihasten jännitystilasta, kudospaineista ja kivuntuntemuksista voidaan lukea ongelmien syitä ja aiheuttajia, jolloin hoito voidaan kohdistaa kipukohdan lisäksi myös ongelmia laajemmin aiheuttavaan kohtaan. Tutkimuksissa on voitu osoittaa, että kalevalainen jäsenkorjaus parantaa vaivoja vähentäen ja poistaen kipuja sekä parantaen kehon toimintakykyä ja samalla ihmisen elämänlaatua.

Haastattelu

Hoitoon kuuluu aina haastattelu, jossa pyritään selvittämään tuki- ja liikuntaelimistön ajankohtaisen tilan taustaa, jopa vuosien takaisia vaivojen syitä. Haastattelussa suljetaan aina pois mahdolliset hoidon estävät syyt (vasta-aiheet) ja selvitetään hoitoa mahdollisesti rajoittavat tekijät.

Hoito tapahtuu aina asiakkaan ehdoilla ja on kivuton. Tasapainotekijöiden korjaaminen aloitetaan aina ”perustuksista” eli jalkateristä. Hoidossa edetään alhaalta ylöspäin ja koko keho käydään läpi. Osa hoidosta tehdään hoitopöydällä (jalat, kädet) ja osa tuolilla istuen (selkä).

Kalevalaisen jäsenkorjauksen tehokkuus ja ainutlaatuisuus on osoitettu useammassa tieteellisessä tutkimuksessa.

Hoitoaika on normaalisti 90 min.

Hoidon vaikutukset

Tuki- ja liikuntaelimistön tasapainottuminen poistaa lihaksista jännitystä, vapauttaa kalvorakenteita ja parantaa nivelien liikkuvuutta. Samalla aineenvaihdunta helpottuu, kudosneste- ja verenkierto paranevat ja hermot vapautuvat mahdollisista pinnetiloista.

Koska hoidossa käsitellään lähes aina koko keho, ovat hoidon vaikutukset hyvin monipuoliset. Vaikka hoito teknisesti kohdistuu lihaksiin, jänteisiin, lihasten lähtö- ja kiinnityskohtiin sekä nivelsiteisiin ympäröivine sidekudoksineen, vaikuttaa se elvyttävästi myös hermotoimintaan ja muiden elinjärjestelmien aineenvaihduntaan.

Ryhtivirheasiakkailla todetut aineenvaihduntaongelmat ovat helpottuneet tai poistuneet selkärangan ja muiden ryhtivirheiden korjaamisen myötä.

Hoidettaessa liikeratojen toiminnalliset ketjut, on voitu välttyä jopa tulevilta leikkauksilta. Hermojen pinnetilan vapautuessa ja ylimääräisen kudospaineen poistuessa myös kivuista on päästy eroon.

Kalevalaisen jäsenkorjauksen mobilisoiva käsittely on parantanut kudosnesteen kiertoa ja tehostanut siten myös leikkauspotilaiden kuntoutumista. Samoin nivelten liikeratojen toiminnan palauttaminen on voinut tehdä suunnitellut leikkaukset tarpeettomiksi. Hermojen pinnetilan vapautuminen ja ylimääräisen kudospaineen purkautuminen ovat voineet viedä kivut kokonaan pois.

Kalevalaisella jäsenkorjauksella on saatu hyviä hoitotuloksia mm.

Kalevalainen jäsenkorjaus
Olen valmistunut kalevalaiseksi jäsenkorjaajaksi vuonna 2008.
 • jalkojen erimittaisuuden korjaamisessa
 • kasvukipujen hoidossa
 • eri nivelten, kuten nilkan ja polven virheasentojen korjaamisessa
 • kantapääkivun (plantaarifaskiitin) hoitamisessa
 • jäätyneen lonkan hoidossa
 • skolioosin hoidossa
 • iskiaksen ja iskiastyyppisten vaivojen hoidossa
 • jäätyneen olkapään hoidossa
 • TOS-oireiden hoidossa
 • tenniskyynärpään ja rannekanavan oireyhtymän hoidossa
 • asentohuimauksen, migreenin ja erityyppisten pääkipujen hoidossa
 • ryhtivirheiden aiheuttamassa lapsettomuudessa
 • vauvojen ”koliikkikivuissa” ja suoliston häiriötiloissa

Tietoa kalevalaisesta jäsenkorjauksesta löytyy osoitteesta www.kansanlaakintaseura.fi